Gedragscode & omgangsbeleid vrijwilligers
Alle vrijwilligers ondertekenen de gedragscode wanneer zij zich aanmelden om met onze kinderkampen mee te gaan. Bekijk de gedragscode en de omgangsregels hier!
Polvo kamp gedragsregels, Polvo kamp omgangsregels, Polvo kamp regels, toelaatbaarheid Polvo kamp, gedrag Polvo kamp, manieren Polvo kamp
15549
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15549,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Gedragscode

De gedragscode van Polvokamp geldt voor alle vrijwilligers. Het doel van deze gedragscode is veiligheid voor ons allen. Nieuwe vrijwilligers ondertekenen de gedragscode om hiermee aan te geven dat zij zich ten alle tijden aan deze gedragscode zullen houden.  

De gedragscode:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt. 
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan het kind te bejegenen op een wijze die hij/zij in zijn/haar waardigheid aantast. 
 3. De vrijwilliger onderhoudt geen privécontact met een kind.  
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het kind. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 
 5. De vrijwilliger mag het kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 
 6. De vrijwilliger zal tijdens het kamp zeer terughoudend en met respect omgaan met kinderen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de tent en het sanitair. 
 7. De vrijwilliger heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind is betrokken, wordt nageleefd. 
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor aangewezen personen. 
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen. 
 10. Alle kinderen worden gelijk behandeld. 

In die gevallen waar de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

De omgangsregels

Vanzelfsprekend vindt Polvokamp het van groot belang om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Iedereen moet zich ten alle tijden veilig en prettig voelen en wij vinden dat dat alleen kan als je elkaar respecteert en in ieders waarde laat. Dit betekent dat wij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling (pesten, machtsmisbruik, discriminatie, racisme, seksisme etc.) ten alle tijden ontoelaatbaar vinden. De omgangsregels gelden dan ook voor kinderen, leiding, ouders en alle andere gasten die zich op ons terrein bevinden. Wij willen iedereen dan ook vragen om hier verantwoordelijkheid voor te dragen zodat wij voor iedereen een veilig kamp kunnen organiseren. Helaas kunnen wij niet al het grensoverschrijdend gedrag verwoorden in onze omgangsregels, dit wil natuurlijk niet zeggen dat niet-genoemde negatieve gedragingen toegestaan zijn.  

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de kampleiding, het bestuur of een vertrouwenspersoon.